1 Výsledek pro month: 10/2018

Zahajovací schůze

Zahajovací schůze vedoucích okresních mužstev sálového fotbalu se uskuteční v pátek 2.listopadu  2018 od 18:00 /prezence od 17:45/ v Hostinci Na Zlaté stoce, Litvínovice 42 – salonek http://www.nazlatestoce.cz/ Více